Prístupne 2023

18. máj 2023 10:00 - 12:00
online (ZOOM)
nultá konferencia
o digitálnej prístupnosti

O konferencii

Prístupne 2023 je nultá konferencia o digitálnej prístupnosti na Slovensku. Digitálna prístupnosť umožňuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením plnohodnotne používať weby a mobilné aplikácie. Cieľom konferencie je priniesť informácie o digitálnej prístupnosti čo najširšiemu publiku. Pozrite si program konferencie Prístupne 2023. Koná sa pri príležitosti Svetového dňa na podporu prístupnosti - Global Accessibility Awareness Day 2023 (GAAD).

Konferencia bude tlmočená do posunkového jazyka. Po registrácii vám bude na Vašu emailovú adresu zaslaný odkaz na pripojenie na aplikáciu Zoom, prostredníctvom ktorej bude konferencia vysielaná. Počas konferencie sa budete môcť v chate pýtať otázky, ktoré vám zodpovedia naši spíkri v poslednom bloku konferencie, prípadne na ne dostanete písomnú odpoveď.

Prečo by ste sa mali konferencie Prístupne 2023 zúčastniť?

 • Dozviete sa, čo je to digitálna prístupnosť
 • Prednášať budú overení odborníci (s certifikátmi od IAAP)
 • Získate informácie o tom, aké prekážky nachádza nevidiaci používateľ na webstránkach
 • Dozviete sa, prečo je v oblasti prístupnosti dôležitá odbornosť a profesionalita
 • Priblížime vám reálne dopady sprístupňovania webových stránok
 • Získate informácie o novej legislatíve v oblasti prístupnosti webstránok a mobilných aplikácií
 • Budú vám zodpovedané vaše otázky ohľadom digitálnej prístupnosti

Konferencia Prístupne 2023 je určená pre:

 • Správcov webstránok verejnej správy
 • Správcov a editorov webstránok miest a obcí
 • Webových vývojárov a webdizajnérov
 • Správcov webstránok základných, stredných a vysokých škôl
 • Študentov v oblasti UX
 • Správcov webstránok knižníc
 • Pre každého, kto sa zaujíma o digitálnu prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím

Program

10:05 - 10:10

Ján Podolinský
ÚNSS, SR

Príhovor 1

Príhovor predsedu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

10:10 - 10:15

Branislav Mamojka
ÚNSS, SR

Príhovor 2

Príhovor podpredsedu ÚNSS a dlhoročného presadzovateľa prístupnosti v legislatívnej oblasti aj bežnom živote.

10:15 - 10:25

Peter Teplický
ÚNSS, SR

Prečo sa rozprávame o digitálnej prístupnosti?

Digitálna prístupnosť znamená rovnaký prístup k technológiám a informáciám pre všetkých používateľov bez ohľadu na ich fyzické a intelektuálne schopnosti. Legislatíva Slovenskej republiky vymedzuje, aké inštitúcie a organizácie musia mať prístupné webové stránky a mobilné aplikácie. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolupracuje nielen s povinnými inštitúciami, ale s každým, kto sa na nás obráti so žiadosťou o audit či pomoc týkajúcu sa digitálnej prístupnosti. Koncom minulého roka bol prijatý zákon o prístupnosti výrobkov a služieb - čo od neho môžeme očakávať a koho sa týka?

10:25 - 10:35

Radek Pavlíček, Lukáš Hosnedl
Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity, ČR

Přístupnost potřebuje profesionalitu

Závěrečná konference projektu From Education to Inclusion, kterou pořádala UNSS ve spolupráci se Střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity a společnosti Funka, mimo jiné ukázala, že k tomu, aby přístupnost v digitálním prostoru byla naplňována, jsou zapotřebí tři pevné a stabilní pilíře: legislativa, monitoring jejího naplňování a osvěta a vzdělávání. S tím, jak ke stavbě třetího pilíře přispíváme aktivitami projektu Théseus (ať už směrem dovnitř týmu, tak mimo něj) a snažíme se do přístupnosti přinést tolik potřebnou odbornost a profesionální přístup k věci, seznámí účastníky konference Lukáš Hosnedl a Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity.

10:35 - 10:45

Hana Heizerová
študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave, SR

Zistenia z auditov prístupnosti webov vysokých škôl

V prednáške budú prezentované výsledky diplomovej práce, ktorá bola zameraná na prístupnosť webov 5 vysokých škôl. Výsledkom skúmania je súhrn ich najčastejších problémov v oblasti prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Ktoré nedostatky je potrebné odstrániť čo najskôr, aby sa ich webové stránky stali prístupnejšími?

10:45 - 10:55

Peter Halada
ÚNSS, SR

Osobné skúsenosti s neprístupnými webmi

Digitálna prístupnosť webových sídel inštitúcií je usmerňovaná platnou legislatívou a presne zadefinovanými pravidlami prístupnosti. Ich dôsledným uplatňovaním by nemalo byť problémom pre občanov so znevýhodnením riešiť vlastné životné situácie a potreby prostredníctvom dostupných asistenčných technológií. Prax však ukazuje, že k ideálnemu stavu vedie ešte dlhá cesta. Na aké digitálne bariéry narážajú používatelia so zrakovým znevýhodnením poukáže vo svojom príspevku Peter Halada.

10:55 - 11:05

Michaela Dlhá
ÚNSS, SR

Prístupnosť a jej praktický dopad na používateľov asistenčných technológií

Prístupnosť nie je len o tom, aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám. Tie totiž vychádzajú z reálnych potrieb samotných používateľov so zdravotným postihnutím. Prečo je dôležité, aby boli prvky ovládateľné z klávesnice? Aký reálny účel majú oblasti stránky, správna nadpisová osnova, pomenované prvky formulárov či samovypovedajúce odkazy? V príspevku priblížime reálny dopad sprístupňovania webov či aplikácií na každodenný život používateľov.

11:05 - 11:15

Andrej Nemeček
GoodRequest, SR

Prečo sa prístupnosť webu neberie až tak vážne?

Téma, ktorú často ignorujú (nielen) developeri. Prečo je to tak a ako to dokážeme zmeniť? Venovať sa budeme mojim začiatkom v tejto oblasti, ale aj tomu, ako sa v GoodRequest snažíme motivovať celý tím, aby bral prístupnosť vážne. Viac si povieme aj o praktických tipoch ako zaradiť prístupnosť do procesov pri vývoji webov.

11:15 - 11:25

Marek Kanaš
Innosign, s.r.o., SR

Prístupnosť webstránok pre nepočujúcich a posunkujúcich: Efektívne riešenia v digitálnom svete

V prednáške sa zameriame na problematiku prístupnosti webstránok pre nepočujúcich a posunkujúcich. Predstavíme si hlavné bariéry, ktorým čelia nepočujúci a posunkujúci pri používaní internetu, a poskytneme praktické tipy a riešenia, ako zlepšiť prístupnosť webstránok pre tieto skupiny používateľov.

11:25 - 11:55

všetci spíkri

Odpovede na otázky publika

Počas celej konferencie môžete klásť otázky ohľadom prístupnosti webových stránok alebo mobilných aplikácií či legislatívy, týkajúcej sa digitálnej prístupnosti - v tejto časti konferencie sa ich pokúsime zodpovedať.

11:55 - 12:00

Ukončenie konferencie

Podporte nás

Ak sa vám myšlienky konferencie Prístupne 2023 páčia a chceli by ste nás podporiť v našej činnosti, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi. Buď naskenovaním QR kódu vo vašom mobilnom internetbankingu a zaslaním prednastaveného (10€) alebo vami upraveného príspevku, alebo priamo zaslaním peňazí na účet: SK23 1111 0000 0014 3025 8006, s VS: 1111. V oboch prípadoch prispievate na účet verejnej zbierky Biela pastelka.

Platba prostredníctvom QR kódu

Cez váš internetbanking môžete podporiť našu konferenciu buď prednastavenou alebo vami upravenou výškou platby.

Zaregistrujte sa

Zaregistrovať na konferenciu Prístupne 2023 sa môžete prostredníctvom nasledujúceho formulára. Registrovať sa môžete do 17. 5. 2023.

Partneri

Ak sa vám nápad a myšlienky konferencie o prístupnosti páčia a chceli by ste sa stať naším partnerom, napíšte nám na konferencia@pristupne.sk.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Blindrevue - IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím
Prístupne.sk - všetky potrebné informácie o prístupnosti na jednom mieste